Vertrouwelijkheidsverklaring

Wij verzamelen gegevens over u om u diensten aan te kunnen bieden in de meest gunstige omstandigheden of u te kunnen contacteren ivm een vacature. Onze bedrijf erkent en respecteert de vertrouwelijkheid van de gegevens die u aan ons doorgeeft. De onderstaande vertrouwelijkheidsverklaring bepaalt hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze verklaring betreft alleen de gegevens die wij verzamelen via de online-aanvraagformulieren voor inlichtingen, een offerte en een CV bij een vacature.

Door de site te bezoeken en deze formulieren in te vullen, aanvaardt u dat wij deze gegevens verzamelen en gebruiken zoals hieronder beschreven.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen uw algemene gegevens, zoals hun naam, voornaam, bedrijfsnaam, volledig postadres, telefoonnummer, e-mailadres en CV evenals de gegevens die eigen zijn aan de door u aangevraagde diensten.

Hoe gebruiken wij uw gegevens?

De belangrijkste reden waarom wij uw gegevens verzamelen is om uw vragen over onze producten, diensten zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden (aanvragen van een catalogus, prijsaanvragen, offerteaanvragen, vragen naar algemene informatie, sollicitatie…).

Klantcommunicatie: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen en beschouwen deze communicatie als een onderdeel van onze dienstverlening.

Vacatures: Wij kunnen uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen ter opvolging van uw kandidatuur voor een vacature en de beoordeling van de CV.

Met wie delen wij uw gegevens?

De door ons verzamelde gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven.

Hoe lang worden uw gegevens door ons bewaard ?

In het kader van uw vragen met betrekking tot onze producten en diensten bewaren wij uw persoonsgegevens  zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen. Tenzij er wettelijk een langere bewaartermijn is vereist of toegelaten.

In het kader van sollicitaties  worden uw persoonsgegevens maximaal 6 maanden (na afsluiten van de vacature) bewaard om het wervingsproces af te ronden of voor andere interessante vacatures die wij redelijkerwijs verwachten voor u te hebben in de nabije toekomst.

Verwijderen / wijzigen van uw persoonsgegevens

Op uw eenvoudig verzoek verwijderen of wijzigen we uw persoonsgegevens. Wij zijn bereikbaar via mail info@lonki.be of telefoon 0032 (0)3 710 90 20.